Priemer náš obľúbený a taký “krásny”

Štatistika pozná stredné hodnoty, medzi ktoré môžeme zaradiť priemer, modus, medián (tých priemerov je samozrejme viac, napr. aritmetický, harmonický, geometrický či tzv. trimovaný, ale o tom niekedy nabudúce). Prečo je však priemer v praxi tak často používaný? Pri používaní tej ktorej strednej hodnoty je potrebné zamyslieť sa aj nad jej vlastnosťami a až potom vyberať :)    
More

Racionálne zdarma

Súčasťou života je aj nakupovanie (pre niektorých za odmenu a pre niektorých za trest). Bežnou praxou je pridať niečo "zdarma". Realizovaný experiment ponúka možnosť zamyslieť sa nad tým, ako na nás to magické "zdarma" vplýva... alebo je to len výmysel? 
More