Priemer náš obľúbený a taký “krásny”

Štatistika pozná stredné hodnoty, medzi ktoré môžeme zaradiť priemer, modus, medián (tých priemerov je samozrejme viac, napr. aritmetický, harmonický, geometrický či tzv. trimovaný, ale o tom niekedy nabudúce). Prečo je však priemer v praxi tak často používaný? Pri používaní tej ktorej strednej hodnoty je potrebné zamyslieť sa aj nad jej vlastnosťami a až potom vyberať :)    
More

Racionálne zdarma

Súčasťou života je aj nakupovanie (pre niektorých za odmenu a pre niektorých za trest). Bežnou praxou je pridať niečo "zdarma". Realizovaný experiment ponúka možnosť zamyslieť sa nad tým, ako na nás to magické "zdarma" vplýva... alebo je to len výmysel? 
More

Situácia (ne)jasná a predsa zaujímavá

Pravdepodobnosť je veda sama o sebe. Sem tam sa nájde na prvý pohľad jednoduchá situácia, ktorá v sebe skrýva oveľa viac. A presne takou je problém Montyho Halla: Moderátor umiestnil v súťaži cenu (auto) za jedny z troch dverí . Za každými zo zvyšných dverí je cena útechy - koza. Úlohou súťažiaceho je vybrať si jedny dvere. Potom moderátor otvorí iné dvere, z tých ktoré ostali (ale len tie, za ktorými je koza). Teraz má súťažiaci možnosť buď si svoju voľbu (dvere) ponechať alebo ju zmeniť. Ako by ste sa rozhodli vy? pozn. súťažiaci vyhráva cenu, ktorá je za dverami, ktoré si zvolil a nem...
More

Náhoda alebo Murphyho zákon v praxi ?!

Môže to byť úloha alebo len niečo na krátke zamyslenie. Osobne mám rád tie "náhody", keď idem s nákupom domov a výťah je vždy niekde inde (vlastne on je vždy niekde inde). A teda otázka: Aká je pravdepodobnosť, že výťah bude na prízemí, keď pôjdem domov? P.S. Pre ľahšie počítanie aj predstavu nech má bytový dom 10 nadzemných podlaží.    
More