Literatúra

Z týchto zdrojom som čerpal pri zostavovaní jednotlivých materiálov na tejto stránke. K niektorým z nich sa rád vraciam, s niektorými som si ale veľmi nesadol. Na druhej strane musím priznať, že (zatiaľ) každá kniha mi ukázala niečo nové, čo v tých predchádzajúcich nebolo. 

1. Anděl, J. 1993. Statistické metody. Praha: Matfyz. 246 s.

Prvýkrat som navlastnej skúsenosti zistil, že nie je štatistika ako štatistika. Preto neodporúčam knihu nikomu, kto so štatistikou práve začal. Prvé strany sú priam odstrašujúce. Ale keď sa dostanete o niečo ďalej, je možné nájsť aj to, čo v iných knihách absentuje. A práve preto si cením, že som sa k tejto knihe tiež dostal.

2. Anděl, J. 2007. Základy matematické statistiky. Praha: Matfyz. 358 s. ISBN 80-7378-001-1.

Kniha disponuje rovnakými silnými aj slabými stránkami ako predošlá. Určite stojí za to, ale je potrebné vedieť, kedy po nej siahnuť.

3. Cyhelský, L. – Kahounová, J. – Hindls, R. 2001. Elementární statistická analýza. Praha: Management Press. 319 s. ISBN 80-7261-003-1.

Prvá kniha, pri ktorej som mal pocit, že som tieto veci už niekde čítal. Oproti ostatným je väčší doraz kladený na úplné základy, ale napr. k regresii sa kniha už nedostala. Pre prvý kontakt so štatistickou ideálne.

3. Dupač, V. – Hájek, J. 1962. Pravděpodobnost ve vědě a technice. Praha: Nakladelstvi ČAV. 141 s.

Knihu som dostal od jedného kamaráta, aby som mal čo čítať počas víkendového cestovania vlakom. Pôsobí dojmom, že ju človek zvládne prečítať na jeden dych, ale zase až také jednoduché to nebolo. Síce mi nesadol štýl písania a asi ani vysvetľovanie už mne známych vecí, za to však kniha disponuje zaujímavými atypickými príkladmi, ktoré stoja za to.

4. Hindls, R. – Hronová, J. – Novák, I. 2000. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha: Management Press. 258 s. ISBN 80-7261-013-9.

Na tejto knihe sa (ne)páčilo, že hneď prejde k analýze závislostí bez predchádzajúceho vysvetlenia základných pojmov. To čo mi pri prvom čítaní chýbalo, pri tom druhom som o to viac ocenil.

5. Hindls, R. – Hronová, S. – Seger, J. 2002. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing. 415 s. ISBN 80-86419-30-4.

Niečo podobné ako Štatistické metódy pre ekonómov, pričom niektorým pasážam sa venuje ešte o niečo viac, niektoré však vynecháva.

6. Pacáková, V. a kol. 2009. Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava: Iura Edition. 411 s. ISBN 978-80-8078-284-9.

Jedno z tých lepších “user friendly” spracovaní štatistiky pre ekonómov, ktoré sa v jednoduchosti venuje jednotlivým oblastiam štastistiky. Ako prvú knihu môžem len odporúčať.