Nie je premenná ako premenná II.

Ešte jedno základné delenie premennej, tentokrát to najdôležitejšie (aspoň podľa mňa). pdf-icon