Nie je premenná ako premenná

Nech sa pozriete do akejkoľvek knihy, určite v nej nájdete nejaké to delenie. Výnimkou nie je ani premenná, ktorú je možné deliť nasledovne. pdf-icon