Priemer náš obľúbený a taký “krásny”

Štatistika pozná stredné hodnoty, medzi ktoré môžeme zaradiť priemer, modus, medián (tých priemerov je samozrejme viac, napr. aritmetický, harmonický, geometrický či tzv. trimovaný, ale o tom niekedy nabudúce).
Prečo je však priemer v praxi tak často používaný?

SH

Pri používaní tej ktorej strednej hodnoty je potrebné zamyslieť sa aj nad jej vlastnosťami a až potom vyberať 🙂