Problém plukovníka Blotta

Prvá z úloha, ktorá ma zaujala. Na prvý pohľad možno jednoduché, ale nájsť správnu odpoveď dá chvíľku zabrať.

Plukovník Blotto stojí pred úlohou rozdeliť 6 práporov na 3 úseky. Na každom úseku bude nezávisle na ostatných vedená čiastková bitka a víťazom celkovej bitky bude vojsko, ktoré zvíťazí na dvoch úsekoch. Predpokladá sa pritom, že súper má tiež 6 práporov a že bitka na každom úseku bude rozhodnutá početnou prevahou, t.j. 3 prápory vždy porazia 2 a podobne. Ak sa na nejakom úseku zíde rovnaký počet práporov, skončí bitka nerozhodne.

Ako by mal plukovník rozdeliť svoje prápory, aby maximalizoval svoju šancu vyhrať?

Pomôcka: pripájam možné rozdelenia práporov.