Nie je súbor ako súbor

Je výberový súbor základným? Alebo je jeho podmnožinou? pdf-icon