O mne

ResearchID: I-4011-2015

SCOPUS ID: 57206404928 

ORCID: 0000-0002-6047-9434

Google Scholar: profile


Vzdelanie:

2011 – 2015                PU v Prešove, Fakulta manažmentu (PhD.), odbor: Manažment terciárnej sféry
dizertačná práca: Analýza efektívnosti riadenia finančných zdrojov obcí SR a ČR

2013 – 2015                 PU v Prešove, CCKV – doplňujúce pedagogické štúdium (program – manažment)

2013                              PU v Prešove, Fakulta manažmentu (PhDr.)

2009 – 2011                 PU v Prešove, Fakulta manažmentu, odbor: Manažment ľudských zdrojov
diplomová práca: Využitie finančnej analýzy pri zostavovaní analýzy rizík vybraného podnikateľského subjektu

2006 – 2009                 PU v Prešove, Fakulta manažmentu, odbor: Manažment ľudských zdrojov
bakalárska práca: Finančná analýza vybraného ekonomického subjektu

1998 – 2006                Gymnázium Giraltovce


Študijné a odborné skúsenosti:

11/2022                        mobilita – Escuela Universitaria de Turismo Iriarte, Španielsko

11/2022                        mobilita – Technická univerzita v Liberci, Česká republika

10/2022                        mobilita – University of Primorska, Slovinsko

04/2022                        mobilita – West Pomeranian University of Technology, Poľsko

03/2022                        mobilita – Czech University of Life Sciences Prague, Česká republika

10/2021                        mobilita – University of Miskolc, Maďarsko

10/2021                        mobilita – University of Montenegro, Čierna Hora

07/2021                        mobilita – Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Poľsko

03/2020                        mobilita – Liverpool John Moores University, Veľká Británia

11/2019                        mobilita – Politehnica University of Timisoara, Rumunsko

06/2019                        mobilita – CEPS – Centre for Business Studies, Bosna a Hercegovina

05/2019                        krátkodobý výskumný pobyt – Wroclaw University of Economics, Poľsko

02/2019                        mobilita – Polytechnic University of Valencia, Španielsko

05/2018                        krátkodobý výskumný pobyt – Vienna University of Economics and Business, Institute for Multi-Level Governance and Development, Rakúsko

04/2018                        mobilita – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Česká republika

12/2017                        mobilita – Vidzeme University of Applied Sciences, Lotyšsko

05/2017                        krátkodobý výskumný pobyt – UKF v Nitre, FPV, Inštitút ekonomiky a manažmentu, Slovensko

03/2017                        krátkodobý výskumný pobyt – Vienna University of Economics and Business, Institute for Multi-Level Governance and Development, Rakúsko

12/2016                        mobilita – Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Grécko

05/2016                        mobilita – Istanbul Kemerburgaz University, Turecko

04/2016                        krátkodobý výskumný pobyt – SPU v Nitre, FEŠRR, Katedra verejnej správy, Slovensko

04/2016                        krátkodobý výskumný pobyt – Vienna University of Technology, Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics, Rakúsko

12/2015 – 02/2016      odborná stáž – Statistical Office in Krakow, Malopolsa Centre for Regional Surveys, Poľsko

07/2015                         letná škola (CVTI SR, Bratislava), Slovensko

06/2015                         krátkodobý výskumný pobyt – Vienna University of Economics and Business, Department of Finance, Accounting and Statistics, Rakúsko

09/2014 – 01/2015     študijno-výskumný pobyt – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomickej štatistiky, Česká republika

08/2014                         letná škola (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

07/2013                         letná škola (Masarykova univerzita, Brno), Česká republika

06/2013 – 09/2013     odborná stáž – MsÚ Jindříchův Hradec, odbor finančný, Česká republika

02/2013 – 03/2013     študijný pobyt – Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správna fakulta, Katedra verejnej ekonomiky, Česká republika

08/2012                         letná škola „Rakúsko-slovenský Sommerkolleg“ (PU, Prešov), Slovensko

06/2012                         letná škola  (Slovenská akadémia vied, Piešťany), Slovensko