O mne

ResearchID: I-4011-2015

SCOPUS ID56480279400

ORCID: 0000-0002-6047-9434


Vzdelanie:

2011 – 2015                PU v Prešove, Fakulta manažmentu (PhD.), odbor: Manažment terciárnej sféry
dizertačná práca: Analýza efektívnosti riadenia finančných zdrojov obcí SR a ČR

2013 – 2015                 PU v Prešove, CCKV – doplňujúce pedagogické štúdium (program – manažment)

2013                              PU v Prešove, Fakulta manažmentu (PhDr.)

2009 – 2011                 PU v Prešove, Fakulta manažmentu, odbor: Manažment ľudských zdrojov
diplomová práca: Využitie finančnej analýzy pri zostavovaní analýzy rizík vybraného podnikateľského subjektu

2006 – 2009                 PU v Prešove, Fakulta manažmentu, odbor: Manažment ľudských zdrojov
bakalárska práca: Finančná analýza vybraného ekonomického subjektu

1998 – 2006                Gymnázium Giraltovce


Študijné a odborné skúsenosti:

02/2019                        učiteľská mobilita – Polytechnic University of Valencia, Španielsko

05/2018                        krátkodobý výskumný pobyt – Vienna University of Economics and Business, Institute for Multi-Level Governance and Development

04/2018                        pracovná mobilita – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

12/2017                        učiteľská mobilita – Vidzeme University of Applied Sciences, Lotyšsko

05/2017                        krátkodobý výskumný pobyt – UKF v Nitre, FPV, Inštitút ekonomiky a manažmentu

03/2017                        krátkodobý výskumný pobyt – Vienna University of Economics and Business, Institute for Multi-Level Governance and Development

12/2016                        učiteľská mobilita – Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Grécko

05/2016                        učiteľská mobilita – Istanbul Kemerburgaz University, Turecko

04/2016                        krátkodobý výskumný pobyt – SPU v Nitre, FEŠRR, Katedra verejnej správy

04/2016                        krátkodobý výskumný pobyt – Vienna University of Technology, Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics

12/2015 – 02/2016      odborná stáž – Statistical Office in Krakow, Malopolsa Centre for Regional Surveys

07/2015                         letná škola (CVTI SR, Bratislava)

06/2015                         krátkodobý výskumný pobyt – Vienna University of Economics and Business, Department of Finance, Accounting and Statistics

09/2014 – 01/2015     študijno-výskumný pobyt – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomickej štatistiky

08/2014                         letná škola (Masarykova univerzita, Brno)

09/2013                         spoluorganizátor medzinárodnej konferencie VES 2013 (VŠB-TU, Ostrava)

07/2013                         letná škola (Masarykova univerzita, Brno)

06/2013 – 09/2013     odborná stáž – MsÚ Jindříchův Hradec, odbor finančný

02/2013 – 03/2013     študijný pobyt – Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správna fakulta, Katedra verejnej ekonomiky

09/2012                         spoluorganizátor medzinárodnej konferencie CCEDEP (PU, Prešov)

08/2012                         letná škola „Rakúsko-slovenský Sommerkolleg“ (PU, Prešov)

06/2012                         letná škola  (Slovenská akadémia vied, Piešťany)