Situácia (ne)jasná a predsa zaujímavá

Pravdepodobnosť je veda sama o sebe. Sem tam sa nájde na prvý pohľad jednoduchá situácia, ktorá v sebe skrýva oveľa viac. A presne takou je problém Montyho Halla:

Moderátor umiestnil v súťaži cenu (auto) za jedny z troch dverí . Za každými zo zvyšných dverí je cena útechy – koza. Úlohou súťažiaceho je vybrať si jedny dvere. Potom moderátor otvorí iné dvere, z tých ktoré ostali (ale len tie, za ktorými je koza). Teraz má súťažiaci možnosť buď si svoju voľbu (dvere) ponechať alebo ju zmeniť. Ako by ste sa rozhodli vy?

pozn. súťažiaci vyhráva cenu, ktorá je za dverami, ktoré si zvolil a nemá iné vedomosti či schopnosti, ktoré by mu umožnili zistiť, čo je za dverami.