Racionálne zdarma

Súčasťou života je aj nakupovanie (pre niektorých za odmenu a pre niektorých za trest). Bežnou praxou je pridať niečo “zdarma”. Realizovaný experiment ponúka možnosť zamyslieť sa nad tým, ako na nás to magické “zdarma” vplýva… alebo je to len výmysel? pdf-icon